Vetenskapslunch

Kärnan i politisk kommunikation finns i samspelet mellan politiska aktörer, medier och medborgare. Det är i detta samspel som opinioner formas och påverkas vare sig det gäller i en valrörelse eller i den allmänna politiska debatten.

I och med den snabba utvecklingen av det digitala informationssamhället så utmanas maktförhållandena mellan politiker, medier och medborgare. Men är det verkligen så att Facebook, Twitter eller andra sociala medier spelar så stor roll i opinionsbildningen och ger ’vanliga människor’ mer makt i politiken? Eller är det så att det är de traditionella medierna som styr hur politiker agerar? Det är några av frågorna som mitt forskningsintresse styrs av.

I veckans vetenskapslunch kommer jag att ta upp några viktiga trender i svensk politisk kommunikation och prata om hur mediernas makt ser ut i det nya digitala medielandskapet, hur det påverkar hur politiska partier bedriver kampanjer och hur vi medborgare påverkas i kampen om opinionen.

Tid: 26 februari kl 12.00-12.30
Plats: Programsalen, Kulturmagasinet, Sundsvall

Annons