Kvalitetsjournalistikens vara eller icke vara

Äntligen en diskussion om kvalitetsjournalistiken på DN debatt att försjunka i till söndagsfrukosten! Men istället för kloka och underbyggda argument som den inledande tabellen lockade med så var det den gamla vanliga ”det var bättre förr” visan.

Mats Svegfors är ute i ett angeläget ärende att lyfta debatten om journalistikens vara eller icke vara men tyvärr ger hans undersökning upphov till mer kritik än ros. Det finns flera anledningar till detta.

För det första, antalet tecken på en sida i en nyhetstidning säger absolut inget om själva innehållet. Är fler tecken bättre än färre? Antal tecken kan aldrig mäta kvaliten på innehållet helt enkelt.

För det andra, att text ersätts med bilder behöver inte heller innebära sämre kvalitet. Bildjournalistiken är en otroligt viktig del i nyhetsförmedling. Vem har inte hört den slitna klyschan ”en bild säger mer än tusen ord”.

För det tredje, frilansjournalister och deras arbete är troligtvis minst lika genomarbetat och håller säkerligen samma kvalitet som in-house journalisternas reportage.

För det fjärde, tekniken för att producera och presentera nyheter har förändrats och vårt sätt att konsumera nyheter har förändrats sedan 90-talet. Den mängd av plattformar som fylls och används av oss mediekonsumenter är en aning fler och varierande än bara dagstidningens tryckta texter.

Trots att söndagens DN debatt kändes lite som en vurm för gångna tider så lyfter den trots allt en viktig samhälls- och demokratifråga: vad är (kvalitets) journalistik, behövs den, finns den och tar vi del av den?

 I samband med detta kan jag ta tillfället i akt och tacka alla journalister, både fast anställda och frilans, som försett oss med viktig rapportering och grymma grävande reportage under 2000-talet. Tack för att ni finns!

Annons